Webinar

Generieke OOV aanpak

Praktische informatie

Datum: 17 mei 2022
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: Online
Kosten: Kostenloos
Te gebruiken techniek: Microsoft Teams

Hoe een compact OOV team heel krachtig kan zijn
Regelmatig ontstaat er ergens in Nederland ophef binnen een gemeente. De oorzaken zijn divers, variërend van een pandemie, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een terugkerende zedendelinquent, een ontuchtzaak, een gezinsdrama, de vondst van een drugslab, een incident met een verward persoon, de samenkomst van ordeverstoorders tot de komst van een asielzoekerscentrum. Een dergelijke gebeurtenis kan leiden tot vergaande spanningen in de gemeenschap met mogelijk grote gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Aan u als team OOV de taak om, in samenwerking met betrokken (veiligheids)partners, te komen tot een doeltreffende aanpak van de complexe veiligheidsproblematiek die zich ook in uw gemeente kan of zal voordoen. Tijdens het webinar wordt aandacht besteed hoe een compact OOV team heel krachtig kan zijn en het verschil kan maken in complexe en urgente veiligheidscasuïstiek.

Wat leer je:

  • Regie voeren op complexe veiligheidscasuïstiek met overzicht, inzicht en sturing op resultaat.
  • Samenwerking tussen interne en externe (veiligheids)partners organiseren en regisseren.
  • Doelmatig en rechtmatig informatiegestuurd (samen)werken aan het bestrijden van de bron in plaats van de symptomen van complexe veiligheidscasuïstiek.

Doelgroep:

  • Adviseurs, regisseurs, projectleiders en programmamanagers openbare orde en veiligheid, in het bijzonder bij kleine en middelgrote gemeenten met grootstedelijke en complexe veiligheidsproblematiek.

Trainers:

Frank van Summeren

Senior adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants, programmaleider veiligheid bij de LOI, hoofddocent van de jaaropleiding integrale aanpak van ondermijning van SBO, hoofddocent van de opleiding regisseur in veiligheid van het CCV en hoofddocent van de cursus aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden van het HCB.

Robert van Brakel

Directeur bij C3Group. Robert is gespecialiseerd in de ontwikkeling van informatie- en regiesystemen voor complexe samenwerkingsverbanden en multidisciplinaire teams. Robert heeft in een 50-tal gemeenten en regionale organisaties meer dan 100 projecten uitgevoerd waarbij specifieke samenwerkingsprocessen en de opbouw van gezamenlijke dossiers door slimme software werden ondersteund. Robert is medeauteur van het boek ‘Ketensamenwerking, duurzaam werken in ketens en netwerken’.

Agenda

Aan de hand van een aantal veel voorkomende maar toch zeer verschillende OOV zaken laten we zien hoe deze op een generieke manier kunnen worden aangepakt en geregistreerd waardoor overzicht, inzicht en regie op resultaat ontstaat over alles wat er binnen OOV gebeurt.