De actieve aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt steeds belangrijker in het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Witwaspraktijken, wietplantages, drugslabs, mensenhandel en vastgoedfraude: de samenleving heeft er steeds meer last van.

Aan de gemeente de lastige taak om de regie te voeren op de (bestuurlijke) integrale aanpak van ondermijning waarbij de gecombineerde inzet van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale instrumenten wordt geïntensiveerd. Ook de centrale overheid vraagt inmiddels om directe actie en inzet van meer middelen.

Wij helpen gemeenten, andere overheden en private organisaties met tools, kennis en vaardigheden om ondermijning succesvol aan te pakken. Samen met RONT Management Consultants en een aantal gemeenten hebben wij software en trainingen ontwikkeld, waarmee iedere gemeente haar eigen organisatie weerbaar maakt.

Dé totaaloplossing om snel en succesvol ondermijning aan te pakken.

Robert van Brakel over de visie
Samenwerking
Rijker verantwoorden
Ondermijningsspecialisten
Doen wat echt werkt
Slagkracht en tempo

De software en trainingen richten zich op de volgende werkvelden binnen zorg en veiligheid.

 • Gestructureerd signalen ontvangen en omzetten in bruikbare meldingen middels de Straatsignaal app
 • Signalen omzetten in bruikbare meldingen
 • Kennis verrijken en kennis delen
 • Opstellen en uitvoeren van interventieplan
 • Proces- en casusregie
  • Integrale aanpak ondermijning
  • Persoonsgerichte aanpak
  • Groepsaanpak
  • Nazorg ex-gedetineerden
  • Aandachtsgezinnen
  • Woonoverlast
  • Lokaal team huiselijk geweld
 • Rijker verantwoorden over behaalde resultaten

Softskills en systeemskills voor een oplossing die echt werkt!

Uiteindelijk gaat het om de mensen die met behulp van de software ondermijning tegen gaan. Om beleidsmedewerkers nog succesvoller te maken bieden we deze trainingen aan in samenwerking met RONT Management Consultants.

Met de trainingen laten we professionals kennis maken met de methodieken van RONT en de instrumenten van C3 Group, zodat ze deze gericht kunnen toepassen in de praktijk.

Oftewel alle aandacht voor de inhoud en het proces. Klik hier voor meer informatie over onze trainingen.

Training aanvragen

Gebruiksvriendelijk, AVG proof en ISO 27001

Wij hebben de softwaremodule Ondermijning speciaal ontworpen met en voor gemeenten. Software waarin de samenwerking met partners als de politie, het OM, wijkbeheerders en de Belastingdienst voorop staat.

Verdachte personen, situaties of praktijken legt u eenvoudig vast in deze software. De belangrijke veiligheidspartners krijgen toegang, zodat ook zij hun bevindingen en meldingen kunnen registreren

De software is benaderbaar vanaf elke locatie en met elk device. Dit maakt dossiervorming bij onder meer huis- en bedrijfsbezoeken een stuk eenvoudiger.

De beoordeling van personen op mogelijk criminele activiteiten ligt heel gevoelig. Het vastleggen van persoonsgegevens op dit gebied moet met de uiterste zorgvuldigheid gebeuren.

Wij begrijpen dit als geen ander.

Daarom hebben we de AVG en het model privacy protocol voor binnengemeentelijke gegevensuitwisseling als leidraad genomen bij het ontwerpen van onze software. Waar nodig schermt de software (gevoelige) persoonsgegevens automatisch af.

Gratis en vrijblijvend kennismaken

Vraag de gratis demo aan

Tijdens een demonstratie laten we u de basis zien van onze software en bijbehorende applicaties. Ook geven we inzicht in cases van andere gemeenten en hoe zij de software hebben ervaren.

Een vervolgstap kan zijn om een pilot te starten, waarbij de de software volledig voor uw gemeente inrichten. Mocht de pilot niet succesvol zijn dan ontvang u de initiele investering van de pilot direct terug. Zo zeker zijn wij van onze software!

Start met een eerste kennismaking en vraag de demo aan.

Gratis demo aanvragen

Selectie van gemeenten die u voor gingen

Honderden organisaties binnen meer dan 50 gemeenten zijn door ons getraind en werken met onze software

Smart samenwerken binnen jeugd ondersteuningsteams Nissewaard

Elke professional wordt optimaal ondersteund en heeft op het juiste moment toegang tot geautoriseerde informatie over aantallen, aanpakken, risicoprofielen, leefgebieden en resultaten van het betrokken netwerk, met uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Integrale aanpak ondermijning in Capelle

Steeds stapje voor stapje, project voor project, casus voor casus. Zo lukt het om ondermijning aan te pakken. Met de software om de betrokkenen op de hoogte te houden en overleggen met elkaar. En met veel overleg om het levendig te houden. Een totaalconcept is hierbij essentieel.

Ondermijning aanpakken in Dordrecht

Als je het hebt over ‘langdurig samenwerken’, denk je aan de C3Group. Dit bedrijf heeft uitgesproken ideeën over succesvol samenwerken en levert een methodiek die eenvoudig in te voeren is. Binnen Dordrecht gebruiken we de SMART-Samenwerken methodiek ook voor de aanpak van woonoverlast en aandacht huishoudens.

Aandachthuishoudens in Dordrecht

Aandachthuishoudens en woonoverlast-multi-probleemgezinnen in de gemeente Dordrecht zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking in Nederland en in Dordrecht vaak nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt en er elk jaar 2,5 miljard euro wordt verspild in de hulpverlening aan multi-probleemgezinnen.

In de C3-SMART-CITY PILOT wordt op een beheerste manier uitgevonden wat wel en niet werkt, met de inzet van de applicatie bij de aanpak van complexe problematiek in gezinnen en de aanpak van woonoverlast. Er is zowel een oplossing voor het gezin als geheel wordt ontwikkeld, door middel van een samenhangend en volgordelijk plan, als een aanpak ontwikkeld om te doen wat nodig is om zorgwekkende situaties rondom woonoverlast te laten stoppen. Kijk voor meer informatie op de website van RONT Management Consultants.

Vraag een demo aan

Succesvol door middel van training

RONT Management Consultants en C3 Group bieden diverse trainingen aan voor integrale bestuurlijke aanpak ondermijning.

Bekijk de video hieronder over de training; Rijker Verantwoorden.

Bekijk het volledige overzicht van onze trainingen hieronder.

Training aanvragen

Al jaren de vertrouwde partner van